Theoriekamers

Literatuur en weblinks

Literatuur

Fundamental Principles of a Groundwork of Morals (1785)

The Critique of Practical Reason (1788)

The Metaphysics of Morals (1785)

Kant's philosophy of moral education

H.B. Acton, Kant’s Moral Philosophy, London: Macmillan, 1970.

J. Schneewind, ‘Autonomy, obligation, and virtue: an overview of Kant’s moral philosophy’, in P. Guyer (ed.), The Cambridge Companion to Kant, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

R.B. Sullivan, An Introduction to Kant’s Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Ralph Walker, Kant and the Moral Law (Series Great philosophers: 13), London: Routledge, 1999.

Allen Wood, Kant’s Ethical Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Meer teksten

Ralph Walker heeft de laatste dertig jaar naam gemaakt als een kritische Kantiaan. Hij stelt zich ten doel erachter te komen welke van Kant’s grondbeginselen opgegeven moeten worden en welke gehandhaafd kunnen worden. Het is verrassend hoeveel we nog van Kant kunnen leren, vindt Walker. In een korte introductie tot Kant’s morele filosofie, kijkt hij grondig naar het argument voor de realiteit van vrijheid.
Ralph Walker, “A Phantom of the Brain?”, in Kant, New York: Routledge, 43-58.

Christine Korsgaard ziet in Kant’s morele filosofie zelfs een nog sterker argument voor de ethiek. We zijn niet alleen vrij, maar moeten onze vrijheid ook begrijpen als het doel van alle morele vraagstukken, vindt Korsgaard. Korsgaard interpreteert ‘autonomie’ iets anders dan wat we bij Kant vinden. Maar haar argumentatie is niettemin Kantiaans in geest.
Christine Korsgaard, “The authority of reflection”, in The Sources of Normativity, Cambridge: Cambridge University Press 1990, 90-130.

Weblinks

Een algemene webpagina die je allerlei soorten bronnen over Kant helpt te vinden