Theoriekamers

Introductie

1. Wie bent u?

Mijn naam is Immanuel Kant, ik ben de grondlegger van de zogenaamde plichtsethiek of deontologie.

2. Wat is uw definitie van 'moreel goed handelen'?

Goed of geslaagd wordt elke handeling genoemd die een willekeurig doel bereikt dat men zich gesteld had. MOREEL goed is een handeling pas wanneer deze het ABSOLUUT goede uitdrukt, en respecteert. Dit absoluut goede is: de goede wil.

3. Kunt u mij uw morele ondergrens aangeven? Welke handelingen zijn zowieso moreel verwerpelijk?

Een morele ondergrens wordt overschreden elke keer dat men andere mensen, of ook zichzelf, slechts als middel gebruikt en niet als doel-in-zich. Maar pas op: deze ondergrens is sneller overschreden dan u denkt!
Ik geef een voorbeeld. Stel dat u geen enkele bedoeling heeft om mijn antwoorden tot u te laten doordringen, en stel dat u mijn teksten ongevraagd kopieert om er studiepunten of geld mee te verdienen.
In dat geval zou u mij louter als middel gebruiken. Dus handelt u immoreel!

4. Heeft u ook u een ideaal principe, waarmee je de morele juistheid van alle voorgenomen handelingen kunt beoordelen?

Mijn morele toets luidt: "handel zo dat de voorgenomen regel van uw handelen een universele wet kan zijn". Deze formule zal u nogal abstract in de oren klinken. Maar de uitwerking ervan is eenvoudig. Bijvoorbeeld: een echt morele norm staat geen uitzonderingsbesluit toe, en ook geen privileges voor uitzonderlijke personen.
Bedenk tenslotte dat ALLE antwoorden die ik u gaf, één en hetzelfde beginsel verwoorden! Dit is mijn zogenaamde Categorische Imperatief. Want elke morele opgave waar u zich voor gesteld ziet, zal uiteindelijk hetzelfde vergen: Toon eerbied en ontzag voor de menselijke rede!