Theoriekamers

Literatuur en weblinks

Literatuur

Beroepsethiek algemeen

Baren, N. van (1990), Beroepscodes in de wetenschappelijke wereld,
Amsterdam: Chemiedidactiek Vrije Universiteit.

Bout, H.J. (1996), Beroepsethiek en beroepsverenigingen, Den Haag:
Rathenau Instituut, Rapport in opdracht van de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.

Bovens, M.A.P. (1990), Verantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen
over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke
ongehoorzaamheid, Zwolle: Tjeenk Willink.

Chadwick, Ruth (ed.) - Ethics and the Professions, Avebury, Aldershot (1994)

Davis, Michael. "The Moral Authority of Professional Codes," NOMOS 29; 1987:
302-337.

-Gorlin, Rena A. ed. Codes of Professional Responsibility ( Bureau of National
Affairs: Washington, D.C., 1986).

-Hogenhuis, C.T. (1993), Beroepscodes en morele verantwoordelijkheid in
technische en natuurwetenschappelijke beroepen; Een inventariserend
onderzoek, Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

-Kultgen, John. Ethics and Professionalism (University of Pennsylvania Press:
Philadelphia, 1988), pp. 274-306.

-Lichtenberg, J. "What are the Codes of Ethics for" Codes of Ethics and the
Professions edited by M.Candy and S. Black. Melbourne Univ. Press; 1996.
Reproduced in Engineering, Ethics and the Enviornment by P. A. Vesilind and
A. S. Gunn. pp 216. Cambridge Univ. Press; 1988.

-Newton, L.S. (1982), 'The Origin of Professionalism: Sociological Conclusions
and Ethical Implications', Business and professional ethics journal, 1(1982) 4,
33-42.

-Pfeiffer, Raymond S. Ethics on the job: cases and strategies. Belmont, CA:
Wadsworth Publishing Co.; 1999.

-Perspectives on the Professions
(tijdschrift) http://www.iit.edu/departments/csep/perspective/persp.html

 

Beroepsethiek Ingenieurs

Chadwick, Ruth (ed.) - Concise Encyclopedia of the Ethics of New
Technologies, Academic Press: San Diego (2001).

Davis, Michael. "Thinking like an engineer: The Place of a Code of Ethics in the
Practice of a Profession", Philosophy and Public Affairs 20.2 (1991):
150-167.

Davis, Michael. Thinking Like an Engineer: Studies in the Ethics of a Profession.
New York: Oxford Univ. Press, 1998.

Davis, M. (1998b), 'Engineering and ethics', Routledge Encyclopedia of
Philosophy, Version 1.0, London and New Tork: Routlege.

Harris, Charles E. et al. Engineering ethics: concepts and cases. Belmont, CA:
Wadsworth Publishing Cc; 1995.

Kallman, Ernest A. Ethical decision making and information technology.
New York: McGraw-Hill; 1996.

Luegenbiehl, Heinz C. "Codes of Ethics and the Moral Education of Engineers",
Business and Professional Ethics Journal 2; 1983: 41-61. Rpt. in Ethical
Issues in Engineering . Ed. Deborah G. Johnson. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, 1991. 137-154.

Luegenbiehl, Heinz C."Computer Professionals: Moral Autonomy and a Code of
Ethics", Journal of Systems Software 17; 1992: 61-68.

Oldenquist, A.G. & E.E. Slowter (1983), 'Proposed: A Single Code of Ethics
for All Engineers' (oorspronkelijk verschenen in Professional Engineer,
May 1979), in J.H. Schaub, K. Pavlovic & M.D. Morris (eds.), Engineering
professionalism and ethics, New York etc.: Wiley, 446 454.

Schaub, J.H. & K. Pavlovic (eds.) (1983), Engineering Professionalism and
Ethics, New York etc.: Jon Wiley & Sons.

Unger, S.H. (1994), Controlling technology: ethics and the responsible engineer
(2nd. Edition), New York: Jon Wiley.

 

Weblinks

Algemene links beroepsethiek

Grote database van beroepscodes voor tal van professies, en daarnaast artikelen en verwijzingen over het nut van beorepscodes.
http://www.iit.edu/departments/csep/PublicWWW/codes/index.html

Bronnen m.b.t. beroepsethiek in brede zin.
http://www.ethicsweb.ca/resources/professional/index.html

Site over beroepsethiek voor ingenieurs.
http://onlineethics.org/about.html

 

Beroepsorganisaties van artsen

Nederlandse beroepsorganisaties van artsen
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst)
http://www.knmg.nl

Internationale artsenorganisaties
World Medical Association
http://www.wma.net/e/

 

Beroepsorganisaties van ingenieurs

Nederlandse beroepsorganisaties van ingenieurs
(Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (K I v l))
http://www.ingenieurs.net/Resource.phx/community/mainpage/mainpage.htx

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging)
http://www.kncv.nl

(Nederlandse Biotechnologische Vereniging)
http://www.nbvsite.nl

(Vereniging van Register Informatici)
http://www.vri.nl

(Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI))
http://www.onri.nl

(Bond van Nederlandse Architecten (BNA))
http://www.bna.nl

(Koninklijke Landbouwkundige Vereniging)
http://www.klv.nl

Europese beroepsorganisaties van ingenieurs
(European Federation of National Engineering Associations)
http://www.feani.org

Amerikaanse beroepsorganisaties van ingenieurs
(American Society of Civil Engineers)
http://www.asce.org

(American Chemical Society)
http://www.acs.org

(American Institute of Chemical Engineering)
http://www.aiche.org

(Association of Computing Machinery)
http://info.acm.org

(Institute of Electrical and Electronic Engineers)
http://www.ieee.org/portal/index.jsp

(National Society of Professional Engineers)
http://www.nspe.org

(American Society of Biocemistry and Molecular Biology)
http://www.asbmb.org/ASBMB/site.nsf

(American Society of Mechanical Engineers)
http://www.asme.org

 

Beroepscodes ingenieurs 

Nederlandse beroepscodes
Gedragscode Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI):
http://www.ingenieurs.net/Resource.phx/sig/sig-gedragscode/index.htx

Gedragsrichtlijnen voor Chemici (KNCV):
http://www.kncv.nl/

Beroepscode Biotechnologen (NBE):
http://www.nbvsite.nl/

Gedragscode van de Registerinformatici
http://www.vri.nl/

Leidraad bij het beroepsmatig handelen van landbouwkundigen
http://www.klv.nl/

Amerikaanse beroepscodes
American Society of Civil Engineers (ASCE) Professional and Ethical Conduct Guidelines:
http://onlineethics.org/codes/asce1980.htm

American Chemical Society (ACS) Code of Conduct:
http://onlineethics.org/codes/ACScode.html

Chemical Engineering (AIChE) Code of Ethics:
http://www.aiche.org/about/ethicscode.htm

Association of Computer Machinery (ACM) Code of Conduct:
http://onlineethics.org/codes/ACMcode.html

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Code of Ethics:
http://onlineethics.org/codes/IEEEcode.html

National Society of Professional Engineers (NSPE) Code of Ethics:
http://onlineethics.org/codes/NSPEcode.html

American Society of Mechanical Engineers (ASME) Code of Ethics:
http://www.asme.org/asme/policies/p15-7.html

American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) Code of Ethics:
http://www.asbmb.org/ASBMB/site.nsf/web/035D570E3A8E81FA85256C7C00535A61?opendocument

Beroepscodes artsen

Nederland
(Artseneed KNMG & VSNU, 2003)
http://www.artsennet.nl/upload/29051/nieuweartseneed.pdf

(Gedragsregels voor artsen (KNMG) 2002)
http://knmg.artsennet.nl/upload/22907/gedragregels.pdf

VS
(American Medical Association (AMA) Code of Ethics)
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/2503.html

Internationaal
(Declaration of Helsinki (World Medical Association))
http://www.wma.net/e/ethicsunit/helsinki.htm

(Declaration of Geneva (Physician's Oath, WMA 1948))
http://www.iit.edu/departments/csep/PublicWWW/codes/coe/World_Medical_Association_Declaration_of_Geneva_1994.html